Events

The Principle of Hope

16. October 2021 – 27. February 2022
Group Show, Inside-Out Art Museum, Beijing

Artistic Directors: Carol Yinghua Lu, Luo Xiaoming
Curatorial Team: Huang Wenlong, Li Xiangning, Liang Chouwa, Yin Shuai, Jerome, Zhou Boya, Zhu Siyu

 

pictures